Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

17/08/2021 | 193

Cổ vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, khoa học, có từ một trăm năm tuổi trở lên.

Giám định cổ vật là hoạt động do tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa thực hiện nhằm xác định niên đại, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ và những vấn đề khoa học khác liên quan đến hiện vật được giám định.

Doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật còn phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật:

– Có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giám định phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký.

– Có ít nhất 03 chuyên gia giám định cổ vật về các chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật:

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 61/2016/NĐ-CP);

Xem chi tiết: Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

2. Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý;

3. Danh sách kèm theo Lý lịch khoa học của chuyên gia giám định cổ vật (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 61/2016/NĐ-CP ) và bản sao văn bằng, chứng chỉ của các chuyên gia;

Xem chi tiết: Lý lịch khoa học của chuyên gia giám định cổ vật

4. Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa cơ sở kinh doanh giám định cổ vật và các chuyên gia;

5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện để thực hiện giám định.

Nơi nộp hồ sơ:  Doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)