Điều kiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống

21/03/2020 | 612

Điều kiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống

  1. Căn cứ pháp lý

Thông tư 04/2014/TT-DGDĐT ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

  1. Nội dung tư vấn
  2. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống là gì?

Khái niệm về hoạt động giáo dục kỹ năng sống được quy định tại khoản 1 điều 2 Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT) như sau:  ” Hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống”.

  1. Điều kiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Căn cứ theo quy định tại thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT để có thể hoạt động giáo dục kỹ năng sống cần đáp ứng được các điều kiện sau đây:

– Điều kiện về cơ sở vật chất:

+ Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định

+ Thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

– Điều kiện về giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên:

+ Có đủ điều kiện về sức khỏe

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, am hiểu các lĩnh vực hoạt động kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan

– Điều kiện về giáo trình, tài liệu: Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại điều 7, điều 8 của quy định tại thông tư 04/2014/TT-BGDĐT chấp thuận, đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

Như vậy, để có thể hoạt động giáo dục kỹ năng sống thì cơ sở giáo dục cần phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật nêu trên.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về “Điều kiện hoạt động kỹ năng sống”.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua:

Hotline:  0987 860 038.

Email: hoangtham.ltk@gmail.com

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Lợi Thế phát triển như ngày hôm nay.

Trân trọng cảm ơn các Quý khách hàng!