Các dịch vụ pháp lý khác

28/01/2018 | 288

Ngoài hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp, CÔNG TY LUẬT LỢI THẾ còn cung cấp cho Quý khách hàng các dịch vụ tư vấn, đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc theo yêu cầu của khách hàng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo quy định của pháp luật…