Xe chưa đến hạn có được áp dụng chu kỳ đăng kiểm mới?

27/03/2023 | 206

Các xe chưa đến hạn đăng kiểm vẫn áp dụng chu kỳ đăng kiểm như cũ

Căn cứ vào quy định tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT về những thay đổi đối với hoạt động đăng kiểm, tại Điều 3 khoản 2 có quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với các xe chưa đến hạn đăng kiểm như sau:

“Các Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.”

Theo đó ta có thể hiểu, đối với các xe chưa hết hạn đăng kiểm vẫn áp dụng đối với thời hạn vẫn áp dụng chu kỳ hiện tại (được quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT).

Chỉ đến khi đi kiểm định theo thời hạn đăng kiểm, sau khi đạt, chủ xe sẽ được cấp Giấy chứng nhận và tem kiểm định với chu kỳ mới.

Thời hạn đăng kiểm theo quy định mới

Theo Thông tư 2/2023/TT-BGTVT mới ban hành thời hạn đăng kiểm xe có các thay đổi sau:

– Đối với xe ôtô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải:

+ Đối với xe sản xuất đến 7 năm: chu kỳ đầu thay đổi tăng lên 36 tháng (trước đây 30 tháng), chu kỳ định kỳ 24 tháng (tăng 6 tháng so với trước đây – 18 tháng).

+ Đối với xe sản xuất trên 7 năm đến 20 năm: chu kỳ đầu và định kỳ là 12 tháng, thời gian sản xuất trên 20 năm chu kỳ đầu và định kỳ là 6 tháng.

Theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT cũ, chu kỳ này chỉ tính các xe sản xuất từ trên 7 năm đến 12 năm và trên 12 năm.

– Đối với xe ôtô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải vẫn giữ nguyên chu kỳ kiểm định.

– Trong khi đó, ôtô chở người các loại trên 9 chỗ theo Thông tư 2/2023/TT-BGTVT mới, ngoài việc tính theo xe cải tạo hay không, còn chia theo thời gian sản xuất. Cụ thể như sau:

+ Đối với xe có thời gian sản xuất đến 5 năm: chu kỳ kiểm định đầu 24 tháng, chu kỳ định kỳ 12 tháng (tăng 6 tháng so với Thông tư 16).

+ Đối với xe có thời gian sản xuất trên 5 năm: chu kỳ đầu và chu kỳ định kỳ là 6 tháng.

+ Đối với xe cải tạo, chu kỳ kiểm định đầu 12 tháng và chu kỳ định kỳ 6 tháng.

Nguyên tắc xác định chu kỳ kiểm định của xe cơ giới

– Nguyên tắc chung

+ Chu kỳ đầu quy định tại mục 2 của Phụ lục XI Thông tư 2/2023/TT-BGTVT được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

Xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định nêu tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 2/2023/TT-BGTVT.

Xe cơ giới chưa qua sử dụng có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm).

Thời gian tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định được xác định theo hướng dẫn nêu tại điểm e mục 1 của Phụ lục XI Thông tư 2/2023/TT-BGTVT.

+ Chu kỳ định kỳ quy định tại mục 2 của Phụ lục XI Thông tư 2/2023/TT-BGTVT áp dụng đối với các đối tượng sau:

Các loại xe cơ giới kiểm định lần đầu không thuộc đối tượng được áp dụng theo chu kỳ đầu đã nêu ở trên.

Xe cơ giới kiểm định ở các lần tiếp theo.

– Xe cơ giới có cải tạo là xe cơ giới thực hiện cải tạo chuyển đổi công năng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ).

– Xe cơ giới kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 15 ngày không được tính là chu kỳ đầu.

– Xe cơ giới kiểm định lần tiếp theo có thời hạn kiểm định tính theo chu kỳ định kỳ nhỏ hơn thời hạn kiểm định của chu kỳ kiểm định lần gần nhất trước đó thì thời hạn kiểm định cấp lần tiếp theo được cấp bằng với thời hạn kiểm định của chu kỳ kiểm định lần gần nhất trước đó tương ứng với “Loại phương tiện” trong Bảng chu kỳ kiểm định nhưng tính từ ngày kiểm định cấp chu kỳ kiểm định lần gần nhất trước đó.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)