Thủ tục và hồ sơ thu hồi đăng ký, biển số xe

11/08/2023 | 251

Theo khoản 1 Điều 25 Thông tư 24, thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe được quy định như sau:

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn bộ đối với các trường hợp:

– Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan;

– Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật;

– Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, thì

Trong trường hợp thực hiện dịch vụ công trực truyến toàn bộ, chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính.

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

Các trường hợp thu hồi còn lại, sẽ thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần. Theo đó chủ xe sẽ:

– Kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công;

– Cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi;

– Nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, chủ xe sẽ được cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; một bản trả cho chủ xe; một bản lưu hồ sơ xe.

Trong trường hợp xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy; xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam; xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển; xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác, thì chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe.

Xem thêm: 8 trường hợp bị thu hồi đăng ký, biển số xe từ 15/8/2023

Hồ sơ thu hồi, căn cứ theo Điều 24 Thông tư 24 quy định như sau:

Trường hợp thứ nhất, thứ hai, thứ ba thực hiện theo quy định điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 14 Thông tư 24, gồm:

– Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

– Giấy tờ của chủ xe

– Chứng nhận đăng ký xe;

– Biển số xe;

Nếu di chuyển nguyên chủ thì không phải nộp lại biển số xe (trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó)

Nếu mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

* Trường hợp 4, 5, 6, 7: Hồ sơ thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 24, gồm:

– Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

– Giấy tờ của chủ xe

– 02 bản chà số máy, số khung xe;

– Chứng nhận đăng ký xe;

– Biển số xe.

Nếu xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc cá nhân người nước ngoài là thành viên của các cơ quan, tổ chức đó thì phải có Giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước (đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế) hoặc Sở Ngoại vụ (đối với cơ quan lãnh sự).

* Trường hợp thứ tám, cơ quan đăng ký xe ra quyết định thu hồi đăng ký, biển số xe, không phải có hồ sơ thu hồi.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)