Thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo tại Hưng Yên

22/09/2021 | 140
Trình tự thực hiệna) Nộp hồ sơ TTHC:
– Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính công tỉnh;
– Nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính công tỉnh.
b) Giải quyết TTHC:
– Cơ quan thẩm định thiết kế tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:
Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong 02 ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác);
– Cơ quan thẩm định thiết kế tiến hành thẩm định thiết kế theo quy định: Nếu thiết kế đạt yêu cầu, sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế, cơ quan thẩm định thiết kế cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế.
Trường hợp không cấp, cơ quan thẩm định thiết kế thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định. 
Thời hạn giải quyết– Sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế, cơ quan thẩm định thiết kế cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế.
– Trường hợp không cấp, cơ quan thẩm định thiết kế thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định; 
Phí– Phí thẩm định thiết kế: 300.000 đồng/mẫu.  
Lệ Phí – Lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo: 50.000 đồng/ 01 Giấy chứng nhận (riêng đối với xe ô tô con dưới 10 chỗ: 100.000 đồng/01 Giấy chứng nhận). 
Thành phần hồ sơ– Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính) theo mẫu quy định tại Phụ lục III;
– Hồ sơ thiết kế: 4 bộ (thành phần gồm: Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới (bản chính); Bản vẽ kỹ thuật (bản chính);
– Tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế (bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế);
– Bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế của một trong các giấy tờ sau: Giấy Đăng ký xe ô tô; Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, chưa có biển số đăng ký). 
Số lượng bộ hồ sơ01 bộ Hồ sơ thiết kế sau khi được phê duyệt và Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế được lưu tại cơ quan thẩm định thiết kế 01 bộ, cơ sở cải tạo 01 bộ, cơ quan nghiệm thu 01 bộ và cơ sở thiết kế 01 bộ.
Yêu cầu – điều kiệnĐáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT. 

 Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)

  • https://www.facebook.com/v7.0/plugins/like.php?action=like&app_id=1811059522496192&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df226d0d89c20934%26domain%3Dtuvanloithe.com%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Ftuvanloithe.com%252Ff1e1420f40e0a3%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2Ftuvanloithe.com%2Fdieu-kien-thu-tuc-gia-han-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-tai-hung-yen.html&layout=button_count&locale=vi_VN&sdk=joey&share=true&show_faces=true&size=small