Mức đóng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2023 tăng theo lương cơ sở

23/05/2023 | 335

Mức đóng BHXH của công chức, viên chức từ 01/7/2023

Mức đóng BHXH của công chức, viên chức   =   Tỷ lệ đóng BHXH   X    Tiền lương tháng tính đóng BHXH

Về tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTNLĐ, BNN, bảo hiểm thất nghiệp:

Trong năm 2023, không có sự thay đổi về tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể: Cán bộ, công chức đóng 8% vào quỹ hưu trí tử tuất; 1,5% vào quỹ BHYT.

Còn viên chức đóng 8% vào quỹ hưu trí tử tuất; 1,5% vào quỹ BHYT và 1% tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, tổng cộng tỷ lệ đóng BHXH của cán bộ, công chức là 9,5% còn viên chức là 10,5%.

Về tiền lương tháng đóng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức là những người hưởng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nên theo Khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH hằng tháng của cán bộ được xác định như sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH của cán bộ, công chức = Tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm + Các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)

Trong đó:

Tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm = Hệ số lương x Mức lương cơ sở;

Tiền lương tháng đóng BHXH tối đa của cán bộ, công chức = 20 x Mức lương cơ sở;

Người nào có thu nhập tính đóng BHXH cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì cũng chỉ tính đóng BHXH theo mức lương tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.

Từ ngày 01/7/2023, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP nên tiền lương tháng tính đóng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng theo.

Do tăng tiền lương tháng tính đóng BHXH nên mức đóng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2023 cũng sẽ tăng theo.

Ví dụ: Công chức loại A1 có hệ số lương là 3.00. Từ ngày 01/7/2023, áp dụng lương cơ sở mới (1.800.000 đồng) nên tiền lương của công chức này là 5.400.000 đồng.

Như vậy thì tiền lương tính đóng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên từ 01/7/2023.

Mức đóng BHXH của người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Theo quy định, hằng tháng, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã phải đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế với tổng tỷ lệ 9,5%. Cụ thể mức đóng của từng loại bảo hiểm này được quy định như sau:

Theo điểm i khoản 2 Điều 2 Luật BHXH 2014, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 85 Luật BHXH, hằng tháng, cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội với mức sau:

Mức đóng BHXH = 8% x Mức lương cơ sở

Theo Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế và khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, hằng tháng, cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ phải đóng bảo hiểm y tế với mức sau:

Mức đóng BHYT = 1,5% x Mức lương cơ sở

Hiện hành mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, và từ ngày 01/7/2023 là 1.800.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 01/7/2023, mức đóng BHXH của người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ tăng lên.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)