MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP

26/05/2021 | 431

Doanh nghiệp KHÔNG CẦN thông báo tài khoản ngân hàng

Theo quy định mới nhất doanh nghiệp không cần thông báo số tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch – Đầu tư và cơ quan thuế.

Trước đây, theo quy định cũ doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo số tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày (do thông tin tài khoản ngân hàng là một trong các thông tin đăng ký thuế). Việc thông báo số tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế thực hiện qua cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng ĐKKD – Sở KHĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Theo quy định mới doanh nghiệp sẽ không cần thông báo số tài khoản ngân hàng nữa.

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Theo quy định tại điều 36 luật quản lý thuế 2019 (hiệu lực từ 01/07/2020) quy định về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế với doanh nghiệp, hợp tác xã như sau:

Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

Theo quy định này việc thay đổi thông tin đăng ký thuế sẽ thực hiện tại phòng ĐKKD – Sở KHĐT. Tuy nhiên, cần xem xét “số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp” có nằm trong thông tin đăng ký thuế hay không?

Như đã nêu ở trên, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Vậy, trường hợp nào doanh nghiệp không cần thông báo số tài khoản ngân hàng? Cùng xét hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT (biểu mẫu theo quy định cũ) thông tin “số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp” vẫn nằm trong các trường thông tin đăng ký thuế. Mặt khác, tại thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Thông tư này cũng có thông tin số tài khoản ngân hàng để thông báo thay đổi. Do vậy, trước ngày 01/05/2021 thì doanh nghiệp vẫn phải thông báo số tài khoản ngân hàng.

Trường hợp 2: Từ ngày 01/05/2021 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực hướng dẫn nghị định 01/2021/NĐ-CP về biểu mẫu đãng ký doanh nghiệp cụ thể:
– Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Tại phần thông tin đăng ký thuế không còn thông tin số tài khoản ngân hàng. Do vậy, “số tài khoản ngân hàng” không phải là “thông tin đăng ký thuế
– Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trước đây khi thông báo số tài khoản ngân hàng thì sử dụng mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên hiện nay biểu mẫu này không còn thông tin số tài khoản. Vì vậy, kể cả trường hợp doanh nghiệp muốn thông báo số tài khoản ngân hàng cũng sẽ không được xác nhận.

Thông báo số tài khoản ngân hàng

– Trước đây thì bắt buộc do nếu không đăng ký tài khoản ngân hàng với thuế các khoản thanh toán trên 20 triệu qua ngân hàng sẽ không được tính chi phí theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.
– Từ 15/12/2016 tại khoản 3 điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC thì các tài khoản mang tên công ty đã có thể được tính chi phí do vậy không bắt cần thiết phải làm thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng nếu muốn tính chi phí.

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).

Về quy định thông báo tài khoản ngân hàng

1. Thông tin tài khoản ngân hàng vẫn nằm trong mục “thông tin về thuế” trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp?
Trả lời: Hiện tại trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp vẫn tồn tại mục “tài khoản ngân hàng” tại phần “thông tin về thuế“. Tuy nhiên theo quy định về thay đổi nội dung đăng ký thuế tại mẫu II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT không có mục tài khoản ngân hàng do vậy doanh nghiệp KHÔNG THỂ thực hiện việc thông báo tài khoản đúng quy định theo phương thức cũ. Mặt khác thông tin trên các văn bản pháp luật có giá trị cao hơn thông tin thực tế trên hệ thống ĐKKD do vậy doanh nghiệp sẽ không gặp bất cứ vấn đề nào khi không thông báo tài khoản ngân hàng như bị xử phạt hoặc loại chi phí.

2. Bổ sung tài khoản ngân hàng bằng cách cập nhật thông tin doanh nghiệp? Một số ý kiến cho rằng có thể bổ sung tài khoản ngân hàng bằng cách cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu II-5 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT như vậy có thể thực hiện được không?
Trả lời: Theo quy định tại điều 63 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc bổ sung cập nhật thông tin như sau:

Điều 63. Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:
b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định này thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (các biểu mẫu đề nghị đăng ký các loại hình công ty) theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hiện tại không có thông tin số tài khoản ngân hàng. Do vậy có thể khẳng định thông tin tài khoản ngân hàng KHÔNG thuộc “các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp” mà chỉ thuộc thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Mặt khác, trên hệ thống đang ghi nhận tại trường “thông tin về thuế” (trái quy định) do vậy có thể cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ sớm xoá bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trên hệ thống đăng ký kinh doanh trong thời gian tới đây. (Hiện tại trên hệ thống đăng ký kinh doanh chỉ có thông tin tài khoản ngân hàng nhưng không có nút “thêm” để thêm tài khoản)

Không cần nộp mẫu 08-MST cho cơ quan thuế để thông báo tài khoản ngân hàng


Do theo biểu mẫu tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT thông tin tài khoản ngân hàng không nằm trong thông tin đăng ký thuế. Do vậy, doanh nghiệp không cần nộp mẫu 08-MST nữa. (Một số trường hợp cơ quan thuế vẫn nhận mẫu 08-MST. Tuy nhiên, hiện này không có cơ sở pháp lý để xử phạt do vậy việc nộp mẫu 08-MST là không cần thiết).

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)