Một số câu hỏi thường gặp khi tạm ngừng kinh doanh

21/08/2020 | 627

Sau khi đăng ký tạm ngừng kinh doanh trên Sở Kế hoạch và Đầu tư có phải thông báo với bên thuế nữa không?

Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng với Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở kế hoạch và Đầu tư chuyển dữ liệu sang bên thuế. Doanh nghiệp làm các nghĩa vụ về thuế trước thời gian tạm ngừng (Như báo cáo quý của quý tạm ngừng, báo cái tài chính…)

Riêng đối với trường hợp Doanh nghiệp/Chi nhánh, VPDD thuộc trường hợp Đăng ký mã số thuế trực tiếp tại Cơ quan thuế thì làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Chi Cục thuế nơi đăng ký mã số trực tiếp.

ms

 Thời gian đăng ký tạm ngừng kinh doanh bao lâu?

Doanh nghiệp được phép tạm dừng kinh doanh tối đa 2 năm. Mỗi năm làm thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh một lần.

Lưu ý: Cần làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh trước 15 ngày kể từ ngày tạm ngừng kinh doanh

 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài? Nộp báo cáo thuế,  báo cáo tài chính…?

Doanh nghiệp xác định thời gian đăng ký tạm ngừng kinh doanh như sau:

– Nếu đăng ký tạm ngừng kinh doanh trọn năm thì sẽ được miễn thuế môn bài, báo cáo thuế, báo cáo tài chính…

– Nếu đăng ký tạm ngừng kinh doanh không tròn sẽ phải nộp thuế, các báo cáo thuế bình thường

 

 Đăng ký tạm ngừng kinh doanh có phải nộp quyết toán báo cáo thuế?

– Nếu đăng ký tạm ngừng kinh doanh tròn 1 năm sẽ không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm tạm ngừng

– Nếu đăng ký tạm ngừng kinh doanh không tròn 1 năm sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế bình thường.

Mẫu Đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH, Mẫu đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần…?

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh được áp dụng mẫu chung cho các loại hình công ty Theo Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Tải về tại đây: _[02.2019.TT.BKHDT]3.Bieumau

Công ty đang đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng muốn hoạt động trước thời hạn tạm ngừng thì cần làm gì?

Trong quá trình tạm ngừng doanh nghiệp muốn hoạt động trở lại trước thời gian đăng ký với Sở kế hoạch và Đầu tư thì doanh nghiệp sẽ tiến hành làm Thông báo hoạt động trước thời gian – Theo Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Tải về tại đây: _[02.2019.TT.BKHDT]3.Bieumau

Lưu ý:  Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

 

Xem thêm:  MỘT SỐ ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ TẠM NGỪNG KINH DOANH VÀ GIẢI THỂ CÔNG TY

ĐIỀU KIỆN VÀ THỜI HẠN TẠM NGỪNG KINH DOANH

Hướng dẫn chi tiết thủ tục tạm ngừng kinh doanh năm 2020.

Thành phần hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh năm 2020

 

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của Tư vấn Lợi Thếhay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với Tư_vấn_Lợi_Thế để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)
Email: hoangtham.ltk@gmail.com