Mẫu Văn bản thông báo về việc bảo lãnh cấp thị thực vào Việt Nam

04/11/2021 | 761
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Về việc bảo lãnh người lao động nước ngoài được cấp thị thực vào Việt Nam

Kính gửi: Cục quản lý xuất nhập cảnh ……………..

Tên doanh nghiệp: ……………..

Mã số doanh nghiệp: ……………..Do: ……………..Cấp ngày: ……………..

Trụ sở chính: …………….., …………….., …………….., ……………..

Người đại diện theo pháp luật: ……………..

Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài vào làm việc tại Doanh nghiệp, cụ thể đối với:

Tên người lao động: ……………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………..Quốc tịch: ……………..
Số hộ chiếu: ……………..Ngày cấp: ……………..Nơi cấp: ……………..
Số giấy phép lao động: ……………..Ngày cấp: ……………..Nơi cấp: ……………..

Nay, …………….. xin thông báo với Cục quản lý xuất nhập cảnh …………….. về việc bảo lãnh để cấp thị thực đối với ông / bà ……………..

Xin cảm ơn.

                                                             ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                               

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)