Mẫu văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của doanh nghiệp để làm các thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú

04/11/2021 | 479
Trụ sở tại: …………….., …………….., …………….., ……………..
Điện thoại: ……………..
Số: ……………..
V/v: giới thiệu con dấu, chữ ký
…………….. , ……………..

Kính gửi: ……………..

…………….. được thành lập theo …………….. cấp ngày ……………..

Xin giới thiệu con dấu của …………….. và chữ ký của người có thẩm quyền để làm các thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại quý cơ quan, cụ thể:

1- Mẫu con dấu:

     

2. Người đại diện theo pháp luật: Ông (bà): ……………..

– Quốc tịch: ……………..CMND/Hộ chiếu số: ……………..

– Địa chỉ thường trú/tạm trú: …………….., …………….., …………….., …………….., ……………..

– Mẫu chữ ký:

     

Xin giới thiệu để quý cơ quan phối hợp công tác./.

 Thủ trưởng cơ quan/tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)    
 ……………..

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)