Điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích cho cá nhân

18/08/2021 | 437

Hành nghề tu bổ di tích bao gồm:

– Hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích;

– Hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

– Hành nghề thi công tu bổ di tích;

– Hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích cho cá nhân

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (sau đây gọi chung là Chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân khi đáp ứng các điều kiện đối với từng trường hợp cụ thể sau:

* Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:

– Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;

– Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 * Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:

– Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;

– Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích:

– Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;

– Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích:

– Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;

– Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề.

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 61/2016/NĐ-CP);

2. Bản sao Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, hành nghề thiết kế xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan đến hoạt động đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích, chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích, chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

3. Bản sao chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích;

4. 02 ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trong năm đề nghị cấp;

5. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hoá và thể thao.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)