Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

26/08/2021 | 1004
Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp là doanh nghiệp thực hiện đào tạo, huấn luyện vận động viên và tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp; là thành viên của liên đoàn thể thao quốc gia. Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp phải tuân thủ các quy định của liên đoàn thể thao quốc gia và liên đoàn thể thao quốc tế khi tham gia thi đấu thể thao chuyên nghiệp do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức.

Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp khi muốn kinh doanh hoạt động thể thao ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện khi kinh doanh còn phải được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp:

– Có đội ngũ cán bộ, nhân viên thể thao đáp ứng yêu cầu của hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

– Có vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Huấn luyện viên chuyên nghiệp phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

(i) Có bằng tốt nghiệp đại học thể dục thể thao chuyên ngành phù hợp với hoạt động của môn thể thao chuyên nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp của liên đoàn thể thao quốc gia.

(ii) Có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp do liên đoàn thể thao châu lục hoặc thế giới của môn thể thao chuyên nghiệp cấp.

(iii) Có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp của nước ngoài được liên đoàn thể thao châu lục hoặc thế giới của môn thể thao chuyên nghiệp công nhận.

Vận động viên chuyên nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(i) Có hợp đồng lao động với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

(ii) Được liên đoàn thể thao quốc gia công nhận là vận động viên chuyên nghiệp. Trường hợp vận động viên là người nước ngoài tham gia thi đấu thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam phải có chứng nhận chuyển nhượng quốc tế và Giấy phép lao động theo quy định pháp luật về lao động.

Nhân viên y tế thường trực trong các buổi tập luyện và thi đấu thể thao chuyên nghiệp hoặc nhân viên y tế của cơ sở y tế mà câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp ký hợp đồng để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao chuyên nghiệp trong trường hợp cần thiết phải có trình độ chuyên môn từ cao đẳng y tế trở lên.

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp: Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao chuyên nghiệp phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với quy định của các tổ chức thể thao chuyên nghiệp quốc tế.

Thủ tục, thành phần hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao:

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 36/2019/NĐ-CP);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 36/2019/NĐ-CP);

Nơi nộp hồ sơ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.