Điều kiện kinh doanh dịch vụ tu bổ di tích

18/08/2021 | 177

Hành nghề tu bổ di tích bao gồm:

– Hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích;

– Hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

– Hành nghề thi công tu bổ di tích;

– Hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Doanh nghiệp muốn hành nghề tu bổ di tích thì phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận hành nghề) được cấp cho tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định đối với từng trường hợp cụ thể sau:

* Giấy chứng nhận hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:

– Được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

– Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.

* Giấy chứng nhận hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:

– Được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

– Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.

* Giấy chứng nhận hành nghề thi công tu bổ di tích:

– Được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

– Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.

* Giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích:

– Được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;

– Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 61/2016/NĐ-CP);

2. Danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích; chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích; chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

3. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh;

4. Văn bản uỷ quyền cho người đi nộp và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

– Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp, hoặc:

– Sở Văn hóa và thể thao nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Giấy chứng nhận hành nghề có hiệu lực trong thời hạn 05 năm.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)