CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

01/12/2020 | 700

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐƯỢC CẤP CĂN CỨ THEO:

  • Theo điều 59 đến 67 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD quy định: Cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng để đủ điều kiện hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dụng quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  • Điều 57, Nghị định 42/2017/NĐ-CP quy định rõ: Không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không được tham gia nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, đấu thầu.
  • Ngày 16/7/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP, sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc cá lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
  • Căn cứ vào tình hình thực tế yêu cầu. Trung tâm đào tạo nghiệp vụ – CN Công ty cp đào tạo và phát triển nhân lực Đất Việt cung cấp dịch vụ tư vấn , hướng dẫn hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho các Tổ chức/cá nhân trên toàn quốc.  Tổ chức/cá nhân có nhu cầu tham khảo thông tin dưới đây:

I.  TỔ CHỨC PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ NĂNG LỰC KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC CÁC LĨNH VỰC SAU ĐÂY:

a) Khảo sát xây dựng gồm:

– Khảo sát địa hình

– Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình.

b) Lập quy hoạch xây dựng.

c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm:

– Thiết kế kiến trúc công trình

– Thiết kế kết cấu công trình

– Thiết kế điện – cơ điện công trình

–  Thiết kế cấp – thoát nước công trình

– Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt

– Thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng.

d) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

đ) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

e) Thi công xây dựng công trình.

g) Giám sát thi công xây dựng gồm:

– Giám sát công tác xây dựng công trình

– Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

– Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.

h) Kiểm định xây dựng.

i) Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

II. CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG:

Hạng 1: Do Bộ Xây dựng cấp

– Chứng chỉ năng lực xây dựng Hạng I: Được giám sát thi công xây dựng công trình tất cả các cấp cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực

   Hạng 2-3: Do sở xây dựng cấp

– Chứng chỉ năng lực xây dựng Hạng II:  Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực

– Chứng chỉ năng lực xây dựng Hạng III: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực.

VI.  HIỆU LỰC CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 10 năm. Tổ chức phải làm thủ tục cấp lại khi chứng chỉ năng lực hết hiệu lực hoặc khi có nhu cầu.
– Trường hợp có thay đổi nội dung chứng chỉ năng lực phải làm thủ tục cấp lại trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có thay đổi.

V- HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG GỒM :

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu .

2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức;

– Bản quy trình quản lý thực hiện công việc;

– Hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ (ISO 9001 – 2015)

3. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của:

– Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức  kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

– Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện).

VI. ĐÁNH GIÁ , CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:

1. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo phương pháp tích điểm được quy định tại Phụ lục số 14 Thông tư 17/2016/TT-BXD để làm cơ sở cấp chứng chỉ năng lực. Tổ chức đạt giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao hoặc giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực được cộng tối đa 05 điểm, nhưng tổng điểm không quá 100 điểm.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định việc cấp chứng chỉ năng lực sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng.

VII. QUY TRÌNH TƯ VẤN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:

– Nhận được hồ sơ của quý công ty,  TƯ VẤN LỢI THẾ sẽ  tư vấn lĩnh vực xin cấp phù hợp với hạng, lĩnh vực quý công ty có thể xin  cấp

– Xem xét tính khả thi và báo giá dịch vụ tư vấn

– Ký hợp đồng tư vấn

– Tư vấn lập và hoàn thiện hồ sơ 1 cách nhanh gọn nhất ( Quy trình, iso, nhân sự….)

– Thay mặt quý công ty nộp hồ sơ lên Cục QLHĐXD, Sở XD

– Cập nhật tình trạng hồ sơ

– Bàn giao

LIÊN HỆ : Hoàng Thắm 

0987860038

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, thuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 0987 860 038
Email: hoangtham.ltk@gmail.com