Tư vấn doanh nghiệp

28/03/2018 | 277

Tư vấn doanh nghiệp – Dịch vụ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chấp hành đúng các quy định của Pháp luật và cách thức thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. LỢI THẾ mong muốn nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước đối với dịch vụ pháp lý của công ty