THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI HƯNG YÊN

04/04/2020 | 579
Quảng cáo là một trong những phương thức thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ cũng như hiệu quả kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên không phải bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào cũng được tự do thực hiện quảng cáo.
Dịch vụ khám chữa bệnh là một trong các dịch vụ cần phải xin giấy phép quảng cáo (giấy xác nhận nội dung quảng cáo).
Công ty tư vấn Luật doanh nghiệp Lợi Thế – Hưng Yên

https://www.facebook.com/tuvanluatdoanhnghieploithe
xin được chia sẻ với quý vị các thủ tục xin giấy phép quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh tại Hưng Yên như sau.
1.Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh:
– Luật Quảng cáo ngày 21/06/2012;
– Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01/01/2011;
–Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014;
– Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 16/7/2015.
2. Điều kiện quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng:
– Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 của Luật Quảng cáo;
– Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo phải bảo đảm ngắn gọn, thông dụng, đúng quy định tại Điều 18 của Luật quảng cáo. Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải bảo đảm tỷ lệ đủ lớn để có thể đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4.
– Phải đủ điều kiện quảng cáo quy định tại điểm e Khoản 4 Điều 20 của Luật quảng cáo, cụ thể như sau:
+ Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
+ Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề mà pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh quy định bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề.
– Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP.
– Có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Thông tư 09/2015/TT-BYT.
– Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền bằng văn bản.
* Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện:
+ Trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo, mẫu quảng cáo hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt cho Sở Y tế nơi tổ chức quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết;
+ Trường hợp có thay đổi về địa điểm, thời gian tổ chức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện so với nội dung ghi trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo phải thông báo tới Sở Y tế địa phương nơi tổ chức trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc.
3. Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh
– Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Trung tâm hành chính công tỉnh Hưng Yên.
– Trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung.
Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày.
– Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.
– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phụ trách đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.
4. Hồ sơ xin cấp phép quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh:
Hồ sơ được làm thành 01 bộ và cần có các giấy tờ sau đây:
– Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
– Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
+ Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến, 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo;
+ Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo;
+ Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Cần có thêm mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
– Mẫu nhãn sản phẩm.
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
– Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp và danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.
—————————-
Trên đây là các nội dung tư vấn của Công ty tư vấn Luật doanh nghiệp Lợi Thế – Hưng Yên 
về thủ tục xin phép quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh tại Hưng Yên. Nếu bạn cần tư vấn kỹ hơn, bạn hãy gọi điện cho chúng tôi các luật sư và chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn một cách tốt nhất.
Hotline: 0987.860.038